Monday, November 15, 2004

انزجار دانشگاهیان اراک از حمله نیروی انتظامی به مراسم سالگرد صفرخان قهرمانیانانزجار دانشگاهیان اراک از حمله نیروی انتظامی به مراسم سالگرد صفرخان قهرمانیان

ابراز انزجار جمعی از دانشگاهیان اراک از حمله نیروی انتظامی به شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد وفات صفرخان قهرمانیان نماد مقاومت جهان

همه چيز از درون پوسيده است!

اخبار تاسف باری از نحوه برخورد نیروهای انتظامی با شرکت کنندگان در دومین مراسم سالگرد ارتحال صفرخان قهرمانیان منتشر شده است.

در واقع هجوم ناگهاني و غير قانوني نيروي انتظامي به اتوبوسهاي حامل شرکت کنندگان در این مراسم و توقيف اهانت آميز وسايط نقليه ، بازداشت خودسرانه جمعي از هويت طلبان آذربايجاني و مصادره برخي از اموال آنان ، مبين نوعي آدم ربايي و سرقت دولتی است که متاسفانه اخيرا در جامعه ايران به دليل ظهور و رشد انواع مفاسد اجتماعی از سرایتی مشهود به دستگاهها ونهادهای برخوردار بوده و به نظر مي رسد عن قريب به معضل ملي بسيار خطرناکی منتهي خواهد شد!!!

اينکه در روز روشن ، درمسير اتوبان تهران - کرج ، اتوبوس حامل شرکت کنندگان درمراسم گراميداشت وفات ابر مرد تاريخ مقاومت جهان را متوقف و سپس جمعي از شهروندان آزاد يک کشور را مستقيما به پاسگاه نيروي انتظامي ببرند نامي جز آدم ربايي ندارد!

الناس علي دين ملوکهم!

حضرت رسول اکرم (ص) چه نيکو فرموده اند که مردم بر طريق حاکمان خود هستند.بي شک هنگامي که نيروهاي انتظامي يک کشور بعنوان برترين عاملين وضابطين حفظ نظم در امتداد صيانت از منافع و اوهام حاکمان، مرتکب اين قبيل اقدامات متجاسرانه اي مي شوند ديگر از خفاشهاي شب، بيجه هاي پاکدشت و گرازهاي تهران و دهها نمونه عيان و نهان اين قبيل جنايتکاران چه انتظاري مي توان داشت!؟

اين چه کشوری است که نيروهاي روشنفکر و آزاديخواه را از هر طيفي ، تحت خرد کننده ترين فشارها قرار داده اما قادر و يا اساسا مايل به مواجه با درندگان بغايت وحشي عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي،اقتصادي و امنيتي کشور نمي باشد!؟

آش دست پخت فاشيستها و شوونيستها به حدي شور شده که حتي بنوعي صداي آشپزهاي خودي مطبخهاي تصميم گيري نيزدر آمده است!

سي دي هايي که اخيرا در مورد اظهارات جنجالي فلان استراتژيست دانشگاهي در مورد انبوه نابسامانیهای ملی ويا مستندهاي پر سرو صداي بهمان تئوريسين محفلي در خصوص شدت فقر و فحشا ، دست به دست مي گردد بخوبي نشان دهنده آن است که همه چيز از درون پوسيده است!

فقر استخوان سوز بيش از نيمي از جامعه، بيکاري ديوانه کننده جوانان، تورم عنان گسيخته و سياه،ارقام نجومي هزينه هاي درماني و تحصيلاتي، بذل و بخششهاي عجيب و غريب از بودجه ملي به بيگانگان، افت شديد علمي، سيطره آپارتايد قومي و مذهبي بر نظام آموزشي و ارکان اقتصادي کشور، مهاجرتهاي تحميلي وسيل آساي روستائيان و عشاير به شهرها،غلبه حاشيه نشيني بر شهر نشيني، رشد شگفت انگيز سرقتهاي مسلحانه، مرگ دلخراش دهها هزار نفر در سال در تصادفات رانندگي، گسترش کمر شکن رانت خواري و انحصار طلبي،اوضاع مغشوش بازار و انبوهي از چکهاي برگشتي، جولان بلامانع آدم کشها و آدمخوارها در خيابانها و جاده ها، بروز طبقه وسيع و شنيعي از فحشا، ظهور فزاينده سکس زرد در جامعه، افزايش بي سابقه متکديان و شبگردهاي بيخانمان،هجوم زمين خواران به اراضي عمومي، وفورهولناک انواع مهلکي از مواد مخدر،رواج گسترده مشروبات الکلي ارمني کِش، شيوع نفرت انگيز ارتشاء و نزول خواري، انفجار مرض ايدز در جامعه، حيف و ميل بي سابقه اموال بيت المال، تخريب و قاچاق شوکه کننده مواريث فرهنگي، نابودي جنگلها و مراتع و آلودگي شديد محيط زيست، عدم مديريت صحيح در توزيع منابع اب، بي اعتنايي به انهدام تدريجي شهرها و روستاهاي کشور در اثر وقوع زلزله هاي نه چندان قوي و سيلابهاي قابل کنترل،... هرکدام فاکتهاي تعيين کننده اي هستند که عدم مهار تنها يکي از انها مي تواند سرنوشت ملتي را با نيستي عجين کند!

اما درجنگ با اين بحرانها و فجايع، تصميم گيرندگان قشری ، سطحي نگر و منفعت طلب حاکم بر ايران چه کرده اند!؟

آنها براي کشوري که اگر منابع ثروت مادي و معنويش از مديريت صحيحي برخوردار باشد جهان را خيره عظمتش خواهد کرد چه برنامه اي دارند!؟

ما امضا کنندگان اين بيانيه معتقديم:

در حال حاضر مثلث شوم توتاليتاريسم تاريخي، فاشيسم مذهبي و شوونيسم قومي همچون اژدهاي سه سري برمقدرات کشورمان چنبره زده است.

وظيفه ما قطع رئوس اين اژدهای ایران خوار است!0 Comments:

Post a Comment

<< Home