Friday, May 13, 2005

خزينه شعر ترکی کميجانبو يازي شعر كميجان(عاقبت به خير)KOMIJAN's POETوئبلاگيندان آلينيبدير

خزينه شعر ترکی کميجان

غالباٌ بسياری از دوستان بر من ايراد می گرفتند که باوجود ترکی بودن زبان مادری کميجانی ها چرا مطالبم را به زبان فارسی می نويسم ؟

در پاسخ به آنان عرض کرده بودم که چون بسياری از افراد باسواد کميجانی قادر به خواندن نوشته های ترکی نيستند و آموزش آنان در مدارس فارسی زبان انجام شده حتی به راحتی قادر به خواندن اشعار زيبای حيدر بابا هم نبودند و چون هدف من از نوشتن اطلاع رسانی به کميجانی هاست لذا به فارسی می نويسم اما ...

البته در اين ميان عموم تعزيه خوانان استثنا هستند که همگی قادر به ترکی خوانی هستند ولی از ميان آنان نيز مراجعين به اينترنت اندک اند .

اما برای ابقای زبان ترکی کميجان منظومه ای را تحت عنوان ( حاج رضوان ) به زبان ترکی سروده ام که آدرس وبلاگ آن در کنار وبلاگهايم قرار دادرد و علاقمندان ميتوانند به آن مراجعه نموده و بخوانند و اظهار لطف نموده مرا نيز راهنمايی کنند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home