Tuesday, July 26, 2005شاهسونهاي ساوه

مردم مركز شهر ساوه ،‌ عموما فارسي زبان مي باشند كه در مركز شهر ، سكونت دارند اما عده اي از اهالي قراء مركزي ، ترك زبانند و به صورت چادر نشين دائماً در حال تحرك مي باشند و اين عده ، همان شاهسونها مي باشند . در ساوه ، به طور كلي ، ايل شاهسون ، تنها ايلي است كه در منطقه ساوه زندگي مي كنند . مردم اين ايل دائماً در حال ييلاق و قشلاق مي باشند ، ايل شاهسون در دهستانهاي رودبار و تفرش و در سمت جاده اصفهان و در دهستان هاي نوبران مزلقانچاي و خرقان ساوه و در دهستانهاي پيشخور و رزن شهرستان همدان و عده اي از آنان هم به زرند ساوه و در حال اياب و ذهاب و سكونت و كوچ مي باشند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home