Sunday, August 14, 2005


Xəyyam Steryosu- Aşıq Təqi Mühit CD'si

İllərdən bəri Qum'da Şahsevən Aşıqlarının sazını, sözünü, səsini yayan Xəyyam Steryosundan bir neçə CD əlimə geçdi. CDlərin biri Şahsevənlərin Yarcanlı oymağından qalxan Aşıq Təqi Mühit'dəndi. Biz Almanyada yaşayan Yarcanlılar Xəyyam Steryosunun əməklərini çox yüksək dəyərləndirer, Tarıdan başı ucalıq dilerik. Gələcəkdə Xəyyam Steryosu, onun işləri, aşıqlarını daha da çox tanıtdırmaq isterik. İndilik Adresnən telefon Nr.lərini dildaşlarımız üçün yazeriq:

Xəyyam Steryosu
Qum
Səidi meydanı
Tel: 0098 251 6608060
0098 251 6637551
Ceb:09121514184

0 Comments:

Post a Comment

<< Home