Tuesday, December 12, 2006
بيش از نيمي از مردم فرمهين تركند


به علت همزيستي با مردم ترك كه نيمي از فراهان را شامل مي‌شوند، كلمات تركي بسياري در اين گويش وارد شده است. مثلاً «قاين» با معني -هرچند اشتباه- پدر يا مادر همسر و «آباجي» به معني خواهر اين گونه اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home