Sunday, August 19, 2007سه جوان تورک در ساوه قبل از طی مراحل محاکمه به دار آویخته شدند

میللی شورا 28 مرداد 86- پیک ایران:سه جوان ساوه ای که قرار بود، فردا به حکم دادستانی ساوه اعدام شوند، امروز صبح اعدام شدند.

موضوع روند دادرسی و دلایلی که وکیل در دست داشت و می توانست با استناد به آن اجرای حکم را متوقف و دستور برری مجدد را بگیرد، در آخرین ساعت های روز شنبه،از سوی مقامات دفتر دادستانی کل کشور پذیرفته شد و قرار شد، وکیل تماسی با رییس دفتر دادستانی انجام دهد تا با شرح موضوع، امکان طرح درخواست«توقف اجرای حکم» از سوی مقامات بالای قضایی ایجاد شود تا باردیگرپرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.اما انگار، پیگیری ها فایده ای نداشت و پیش از آنکه مسوولان دادستانی بر صندلی های خود بنشینند، سه جوان اعدام شدند.

شنیده شده، که موضوع پیگیری از سوی مقامات بالای قضایی به گوش دادستان ساوه رسیده بود، به همین دلیل او هم به همین دلیل، دستور اجرای حکم را یک روز زودتر از زمان تعیین شده صادر سپس حکم را اجرا کرد.اطلاع بیشتر در مورد محل و زمان اجرای حکم موجود نيست، چون وکیل پرونده آنچنان شوکه است که توان تشریح موضوع را ندارد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home