Wednesday, October 10, 2007


Sava Şahsevənlər sitəsinə, Şair Şahsevənoğlu bir şe'r göndərmiş, sizə göndərirəm:

Yetər zülüm! Yetər zülüm!


Mən bir Şahsevənəm!
Bircə Tək bir Şah sevmişəm:
Şah İSMAYIL:
Şahlar Şahı
Dağlar Şahı...
qızıl, Qızılbaşlar Şahı
Türklər Şahı...
Mən bir Qızılbaş insanı
Tanrım dağım
Türkdür Sazım
Sözdür Sözüm
Tanrım Sözüm
Sözüm Türküm
Türkdür Tanrım...

Mən bir Qızılbaş insanı
Mərdlikbilməz əcəm tülküdən usandım
Türk İgidlər Qızıl başını qaldırsın
Haray salsın
Fars kökünü dibdən qazsın!
Mərdsizliyi boğsun atsın!
Yetər zülüm! Yetər zülüm!


Şahsevənoğlu

0 Comments:

Post a Comment

<< Home